prace licencjackie/magisterskie z anglistyki

Filologia angielska

pomoc w pisaniu prac z filologii angielskiej

magisterskie :: licencjackie :: zaliczeniowe

E-mail: biuro@mgr.edu.pl

Książki zalecane podczas pisania pracy z językoznastwa kognitywnego

Niełatwo wybrać tylko dziesięć książek z danej dziedziny, a często zdarza się, że prace na poziomie licencjackim są oparte na około dziesięciu źródłach bibliograficznych. Na poziomie magisterskim promotorzy wymagają już znacznie większej liczby materiałów - zwykle bibliografia powinna liczyć około trzydzieści pozycji książkowych bądź artykułów specjalistycznych.

Niemniej jednak wybrałem dla Państwa dziesięć książek, które najczęściej biorę pod uwagę podczas pracy nad tematami związanymi z lingwistyką kognitywną. Brakuje tu wielu znakomitych autorów: Taylora, Dirvena, Geeraertsa, Fillmore'a, Tomasella, Crofta, Sweetser i wielu innych. Celowo pominąłem także naukowców i teoretyków, których badania stanowiły podwaliny pod współczesne językoznawstwo kognitywne, jak choćby rozważania Ludwiga Wittgensteina czy badania Eleanor Rosch z lat siedemdziesiątych XX w.

Poniższa lista jest więc subiektywna i częściowo oparta na książkach, które znajdują się od dawna w mojej biblioteczce, i z których korzystam regularnie, kiedy dana praca licencjacka lub magisterska wymaga odniesień do wiedzy z zakresu językoznawstwa kognitywnego.

*Uwaga dla osób pragnących wykorzystać poniższe sugestie we własnych pracach z anglistyki! Wszystkie opisy bibliograficzne zawarte na stronie zostały sformatowane zgodnie z normami standardu APA.

Wybrane pozycje książkowe:

 1. Evans and Green - wprowadzenie do językoznawstwa kognitywnegoEvans, V. & Green, M. (2006). Cognitive linguistics. Edinburgh: Edinburgh University.
  Jeżeli wcześniej nie mieli Państwo kontaktu z językoznawstwem kognitywnym, polecam tę książkę jako punkt wyjścia - można w niej znaleźć odniesienia do prawie wszystkich autorów pozostałych publikacji w niniejszym zestawieniu. Wprawdzie książka jest dość obszerna (około 800 stron), ale po lekturze wstępu i rozdziału pierwszego można przeskoczyć do rozdziału, który jest związany z wybranym tematem badawczym. Kluczowe pojęcia są pogrubione, a bogaty indeks na końcu książki pozwala łatwo odnaleźć strony mówiące o interesujących nas pojęciach i tematach.
 2. Johnson - schematy wyobrażeniowe w lingwistyce kognitywnejJohnson, M. (1987). The body in the mind. Chicago: University of Chicago Press.
  Chociaż książka Johnsona nie zawiera konkretnego modelu językowego, na podstawie którego można byłoby oprzeć analizę wybranego tematu, bardzo cenię sobie zawarty w niej przekrój tzw. schematów wyobrażeniowych (ang. image schema), dzięki którym można lepiej zrozumieć naturę wyobraźni, ludzkiego rozumowania i logiki. Jest to pozycja bardzo pomocna, jeżeli praca dotyczy metafor i metonimii oraz konwencji językowych wszelkiego rodzaju. W treści znajdziemy przykłady odnoszące się m.in. do czasowników modalnych oraz aktów mowy, co sprawia, iż książka ma naprawdę szerokie zastosowanie.
 3. Lakoff - językoznawstwo kognitywneLakoff, G. (1987). Women, fire, and dangerous things. Chicago: University of Chicago Press.
  Książka George'a Lakoffa to w zasadzie klasyka językoznawstwa kognitywnego - już sam tytuł stanowi przykład polisemii (wieloznaczności) i można go wykorzystać w treści pracy akademickiej. W książce znajdziemy obszerny opis tzw. wyidealizowanych modeli kognitywnych (ang. idealized cognitive model - ICM) oraz teorię radialnej struktury znaczenia. Często kognitywna analiza semantyczna wybranego pojęcia (konceptu) w ramach pracy licencjackiej lub magisterskiej rozpoczyna się od wyboru struktury prezentacji - w oparciu właśnie o radialną strukturę znaczenia Lakoffa lub tzw. model sieciowy Langackera. Warto nadmienić, iż jednym z przedstawionych w książce studiów przypadku (case studies) jest analiza angielskiego przyimka over oparta na publikacji Claudii Brugman pt. Story of Over. Badanie to jest swojego rodzaju wzorem dla rozdziałów empirycznych prac magisterskich analizujących przyimki (ang. prepositions).
 4. Lakoff and Johnson - metafora konceptualnaLakoff, G. & Johnson, M. (1980). Metaphors we live by. Chicago: University of Chicago Press.
  Tej pozycji chyba nie trzeba przedstawiać. Nie może jej zabraknąć w żadnej pracy prace magisterskiej z filologii angielskiej związanej z pojęciem metafory pojęciowej (konceptualnej). Książka jest bardzo bogata w przykłady, poczynając od metafory ARGUMENT IS WAR na str. 4. W zasadzie dzięki lekturze pierwszych dziesięciu rozdziałów, można zdobyć solidne podstawy do rozpoczęcia pracy nad nieskomplikowaną pracą licencjacką. W kwestiach teoretycznych warto uzupełnić wiedzę o materiał zaprezentowany w książce prof. Kövecsesa, która również znajduje się na mojej liście. Warto nadmienić, iż Lakoff i Johnson wspominają także rolę metonimii i personifikacji.
 5. Langacker - gramatyka kognitywnaLangacker, R. (2008). Cognitive grammar. Oxford: Oxford University Press.
  Z mojego doświadczenia książka Langackera jest wykorzystywana głównie do analiz opartych na tzw. modelu sieciowym (ang. network model, str. 37) opisującym relacje pomiędzy poszczególnymi znaczeniami słów. W istocie na ponad pięciuset stronach znajdziemy spójny i całkiem kompletny model gramatyki opartej na założeniach typowych dla kognitywnej szkoły językoznawstwa. Studenci studiów licencjackich oraz magistranci powinni zwrócić szczególną uwagę na pojęcie konstrukcji, które może okazać się bardzo przydatne np. w analizie frazeologicznej czy leksykogramatycznej. Moim zdaniem publikacja Langackera przyda się osobom piszącym prace filologiczne związane z wyrażeniami formulaicznymi lub idiomatycznymi. Również studenci piszące prace magisterskie związane z morfologią czy składnią powinni przyjrzeć się tej książce.
Część druga (6-10) >>

Pomagamy Państwu w pisaniu prac już od 2006 roku.

© MGR.EDU.PL 2007-2016
EDUKACYJNY Katalog Stron SEO - tylko najlepsze strony edukacyjne - angielski | Slownik
Katalog Stron WWW - www.webtree.pl
Statystyki, katalog stron www, dobre i ciekawe strony internetowe Valid HTML5 Valid CSS