prace licencjackie/magisterskie z anglistyki

Filologia angielska

pomoc w pisaniu prac z filologii angielskiej

magisterskie :: licencjackie :: zaliczeniowe

E-mail: biuro@mgr.edu.pl

Temat pracy licencjackiej lub magisterskiej z językoznawstwa

Przygotowałem dla Państwa na razie podstawową listę grup tematycznych z językoznawstwa. Nie jest ona kompletna, ale będę się starał ją stopniowo poszerzać, aby z czasem ułatwić Państwu wybór tematu bądź wskazanie tematów pokrewnych, którymi warto się zainteresować, pisząc pracę licencjacką lub magisterską w ramach specjalizacji językoznawczej na anglistyce.

Warto zaznaczyć, iż przed poszukiwaniem konkretnego tematu należy uwzględnić poziom informacji językowej, który nas interesuje:

 • fonetyka → dźwięki mowy
 • fonologia → system dźwiękowy języka
 • morfologia → budowa słów - fleksja oraz słowotwórstwo
 • składnia (syntaks) → budowa zdań oraz funkcje wyrazów w zdaniach
 • semantyka → znaczenie jednostek językowych (morfemów, słów, zwrotów)
 • pragmatyka → znaczenie w kontekście, interpretacja znaczeniowa

Istotne są również związki językoznawstwa z innymi dziedzinami nauki. Jeżeli interesują się Państwo którąś z dziedzin wymienionych poniżej, warto zainteresować się jej relacjami z językoznawstwem:

 • informatyka + językoznawstwo = językoznawstwo informatyczne
 • sztuczna inteligencja + językoznawstwo = przetwarzanie języka naturalnego (NLP)
 • psychologia + językoznawstwo = psycholingwistyka
 • genetyka + językoznawstwo = ewolucja systemów komunikacji
 • nauki medyczne + językoznawstwo = językoznawstwo kliniczne, dysfunkcje językowe
 • biologia + językoznawstwo = neurolingwistyka
 • prawo + językoznawstwo = lingwistyka śledcza
 • historia + językoznawstwo = językoznawstwo historyczne
 • socjologia + językoznawstwo = socjolingwistyka

Warto również podkreślić fakt, iż jeżeli pasjonują się Państwo więcej niż jednym językiem, w grę wchodzi również napisanie pracy z językoznawstwa porównawczego (ang. comparative linguistics). Język angielski jest w takiej sytuacji świetnym punktem odniesienia ze względu na bardzo dużą dostępność źródeł akademickich.

 • Komunikacja w świecie zwierząt (Animal communication)
 • Językoznawstwo stosowane / lingwistyka stosowana (Applied linguistics)
 • Biografie znanych językoznawców (Biographies of famous linguists)
 • Język a umysł (Mind/brain and language)
 • Językoznawstwo kognitywne / lingwistyka kognitywna (Cognitive linguists and science)
 • Językoznawstwo informatyczne lub komputerowe (lingwistyka informatyczna) (Computational linguistics and Natural Language Processing - NLP)
 • Języki w poszczególnych krajach świata (Countries and languages)
 • Językoznawstwo w służbie edukacji (Educational linguistics)
 • Teoretyczne podstawy językoznawstwa (Foundations of linguistics)
 • Językoznawstwo historyczne i porównawcze (Historical and comparative linguistics)
 • Historia językoznawstwa (History of linguistics)
 • Nabywanie języka ojczystego bądź obcego (Language acquisition)
 • Języki na świecie (Languages of the world)
 • Prawo a język (Law and language)
 • Leksykografia i leksykologia (Lexicography)
 • Antropologia lingwistyczna (Linguistic anthropology)
 • Język w mediach (telewizja, radio, prasa, Internet) (Media and language)
 • Język w medycynie (Medicine and language)
 • Morfologia (Morphology)
 • Filozofia a język (Philosophy and language)
 • Fonetyka (Phonetics)
 • Fonologia (Phonology)
 • Związek między językiem a polityką (Politics and language)
 • Pragmatyka lingwistyczna (Pragmatics)
 • Psycholingwistyka i neurolingwistyka (Psycholinguistics)
 • Religia a język (Religion and language)
 • Semantyka (Semantics)
 • Semiotyka (Semiotics)
 • Język migowy (Sign language)
 • Socjolingwistyka (Sociolinguistics)
 • Komputerowa synteza mowy (Speech technology)
 • Dyskurs mówiony (mowa) (Spoken discourse)
 • Składnia (Syntax)
 • Analiza tekstu i stylistyka (Text analysis and stylistics)
 • Translatoryka (Translation studies)
 • Typologia i uniwersalia językowe (Typology and universals)
 • Wariancja językowa (Variation and language)
 • Systemy pisowni (Writing systems)
 • Pomagamy Państwu w pisaniu prac już od 2006 roku.

  © MGR.EDU.PL 2007-2016
  EDUKACYJNY Katalog Stron SEO - tylko najlepsze strony edukacyjne - angielski | Slownik
  Katalog Stron WWW - www.webtree.pl
  Statystyki, katalog stron www, dobre i ciekawe strony internetowe Valid HTML5 Valid CSS