prace licencjackie/magisterskie z anglistyki

Filologia angielska

pomoc w pisaniu prac z filologii angielskiej

magisterskie :: licencjackie :: zaliczeniowe

E-mail: biuro@mgr.edu.pl

Temat pracy licencjackiej lub magisterskiej z językoznawstwa stosowanego

Językoznawstwo stosowane stanowi obszar badań, do którego nawiązują w swoich pracach magisterskich lub licencjackich osoby studiujące filologię angielską na specjalizacji nauczycielskiej (metodycznej).

Językoznawstwo stosowane / lingwistyka stosowana (Applied linguistics)

  • Ogólny zarys językoznawstwa stosowanego (Applied linguistics in general)
  • Modalności językowe (Language Modalities)
  • Studia regionalne (Regional studies)
  • Badania językoznawcze nad drugim/obcym językiem (L2) (Second Language Linguistics)
  • Pedagogika w ramach nauczania drugiego/obcego języka (L2) (Second Language Pedagogy)
  • Socjolingwistyka języka drugiego/obcego (L2) (Second Language Sociolinguistics)

Pomagamy Państwu w pisaniu prac już od 2006 roku.

© MGR.EDU.PL 2007-2016
EDUKACYJNY Katalog Stron SEO - tylko najlepsze strony edukacyjne - angielski | Slownik
Katalog Stron WWW - www.webtree.pl
Statystyki, katalog stron www, dobre i ciekawe strony internetowe Valid HTML5 Valid CSS