prace licencjackie/magisterskie z anglistyki

Filologia angielska

pomoc w pisaniu prac z filologii angielskiej

magisterskie :: licencjackie :: zaliczeniowe

E-mail: biuro@mgr.edu.pl

Prace mgr z anglistyki dotyczące procesu komunikacji wśród zwierząt

Tematyka związana z komunikacją wśród zwierząt wykracza w większości poza kanon wiedzy nabywanej w toku studiów filologicznych. Najczęściej jej elementy są przekazywane w ujęciu porównawczym, kontrastując komunikację zwierząt oraz system językowo-komunikacyjny, którym posługują się ludzie. Odwołania do sposobów porozumiewania się u innych gatunków występują również w pracach związanych z komunikacją niewerbalną, a także w pracach magisterskich z metodyki nauczania języków obcych (FLT Methodology), w których występuje konieczność opisania procesu nabywania języka (language acquisition).

Komunikacja w świecie zwierząt (Animal communication)

 • Emisja dźwięków wśród ptaków (Vocal Production in Birds)
 • Gestykulacja wśród małp człekokształtnych (Gesture Communication in Apes)
 • Taniec pszczół jako forma komunikacji (Bee Dance as a Form of Communication)
 • Komunikacja w oparciu o ultradźwięki u nietoperzy (Bats: Communication by Ultrasound)
 • Komunikacja wśród papug (Communication in Parrots)
 • Sygnały alarmowe u zwierząt (Alarm Calls)
 • Sieci komunikacyjne wśród zwierząt (Animal Communication Networks)
 • Dialogi (Dialogues)
 • Komunikacja długodystansowa u zwierząt (Long-Distance Signaling Animal Communication
 • Komunikacja między rodzicami a potomstwem (Parent–Offspring Communication in Animals)
 • Nauka dźwięków u zwierząt (Vocal Learning in Animals)
 • Percepcja kategorii u zwierząt (Categorical Perception in Animals)
 • Rozwój komunikacji u zwierząt (Development of Communication in Animals)
 • Dialekty w śpiewie ptaków (Dialects in Birdsongs)
 • Rozpoznawanie poszczególnych osobników (Individual Recognition)
 • Komunikacja wśród ssaków morskich (Communication in Marine Mammals)
 • Komunikacja wśród ryb (Fish Communication)
 • Komunikacja wśród żab (Frog/Toad Communication)
 • Komunikacja owadów (Insect Communication)
 • Komunkacja u naczelnych (Nonhuman Primate Communication)

Pomagamy Państwu w pisaniu prac już od 2006 roku.

© MGR.EDU.PL 2007-2016
EDUKACYJNY Katalog Stron SEO - tylko najlepsze strony edukacyjne - angielski | Slownik
Katalog Stron WWW - www.webtree.pl
Statystyki, katalog stron www, dobre i ciekawe strony internetowe Valid HTML5 Valid CSS