prace licencjackie/magisterskie z anglistyki

Filologia angielska

pomoc w pisaniu prac z filologii angielskiej

magisterskie :: licencjackie :: zaliczeniowe

E-mail: biuro@mgr.edu.pl

Temat pracy licencjackiej lub magisterskiej związanej z relacją między językiem a umysłem.

Neurolingwistyka i psycholingwistyka to fascynujące dziedziny pozwalające zbadać i opisać procesy zachodzące w ludzkim mózgu związane z przetwarzaniem informacji językowej. Nawiązania do relacji między umysłem a językiem mogą także okazać się niezbędne w pracach dyplomowych z lingwistyki kognitywnej bądź generatywnej, jak również z opracowaniach akademickich z językoznawstwa stosowanego i metodyki nauczania języków obcych.

Język a umysł (Brain and language)

  • Język a umysł (Brain and language)
  • Obrazowanie przetwarzania informacji językowej w mózgu (Brain imaging of language processing)
  • Lateralizacja mózgu a zdolności językowe (Brain lateralization of language)
  • Neurolingwistyka współczesna (Current neurolinguistics)
  • Historia neurolingwistyki (History of neurolinguistics)
  • Zaburzenia afatyczne - syndromy afazji (Aphasia and its syndromes)

Pomagamy Państwu w pisaniu prac już od 2006 roku.

© MGR.EDU.PL 2007-2016
EDUKACYJNY Katalog Stron SEO - tylko najlepsze strony edukacyjne - angielski | Slownik
Katalog Stron WWW - www.webtree.pl
Statystyki, katalog stron www, dobre i ciekawe strony internetowe Valid HTML5 Valid CSS