prace licencjackie/magisterskie z anglistyki

Filologia angielska

pomoc w pisaniu prac z filologii angielskiej

magisterskie :: licencjackie :: zaliczeniowe

E-mail: biuro@mgr.edu.pl

Tematy prac filologicznych związanych z językiem mediów

Komunikacja medialna jest popularną specjalnością, nie tylko w ramach filologii polskiej, ale również na studiach związanych z poznawaniem innych języków nowożytnych. Wraz z rozwojem Internetu coraz większa grupa dyplomantów i magistrantów interesuje się językiem środków masowego przekazu. Przeprowadzane analizy nie dotyczą wyłącznie radia i telewizji. Wiele prac magisterskich porusza np. tematykę blogów tematycznych, języka tzw. „youtuberów” czy też interakcji na portalach społecznościowych. Z drugiej strony pojawiają się również próby odświeżenia starszych tematów np. związanych z audycjami radiowymi i słuchowiskami. Zakres tematyczny jest bardzo bogaty z racji na praktycznie nieograniczone zasoby, jakie oferuje Internet.

Język w mediach (Media and Language)

 • Związek między językiem a przekazem medialnym (Media and Language)
 • Programy i filmy dokumentalne (Documentary)
 • Tematyka zdrowotna w mediach(Health and the Media)
 • Język w komunikacji za pośrednictwem komputera (Language in Computer-Mediated Communication)
 • Semiotyka w mediach (Media Semiotics)
 • Problematyka mniejszości i grup zmarginalizowanych w mediach (Minority and Marginalized Groups in the Media)
 • Panika medialna (Media Panics)
 • Analiza i metody badawcze w obserwacji mediów (Media: Analysis and Methods)
 • Język wiadomości (News Language)
 • Język używany w rozgłośniach radiowych (Radio Language)
 • Język transmisji sportowych (Sports Broadcasting Language)
 • Język telewizji (Language of the Television)

Pomagamy Państwu w pisaniu prac już od 2006 roku.

© MGR.EDU.PL 2007-2016
EDUKACYJNY Katalog Stron SEO - tylko najlepsze strony edukacyjne - angielski | Slownik
Katalog Stron WWW - www.webtree.pl
Statystyki, katalog stron www, dobre i ciekawe strony internetowe Valid HTML5 Valid CSS