prace licencjackie/magisterskie z anglistyki

Filologia angielska

pomoc w pisaniu prac z filologii angielskiej

magisterskie :: licencjackie :: zaliczeniowe

E-mail: biuro@mgr.edu.pl

Przykładowe dziedziny pochodzące z różnych gałęzi filologii angielskiej.

* American Cultural Studies * Applied Linguistics * Cognitive Linguistics * Comparative Linguistics * Computational Linguistics * Corpus Linguistics * Linguistic Typology * Morphology * Neurolinguistics * Phonetics * Phonology * Pragmatics * Psycholinguistics * Semantics * Sociolinguistics * Theories of Syntax *


* Kulturoznawstwo amerykańskie * Językoznawstwo stosowane * Językoznawstwo kognitywne * Językoznawstwo porównawcze * Lingwistyka komputerowa (informatyczna) * Lingwistyka korpusowa * Typologia lingwistyczna * Morfologia * Neurolingwistyka * Fonetyka * Fonologia * Pragmatyka * Psycholingwistyka * Semantyka * Socjolingwistyka * Teorie składni *

Pomagamy Państwu w pisaniu prac już od 2006 roku.

© MGR.EDU.PL 2007-2016
EDUKACYJNY Katalog Stron SEO - tylko najlepsze strony edukacyjne - angielski | Slownik
Katalog Stron WWW - www.webtree.pl
Statystyki, katalog stron www, dobre i ciekawe strony internetowe Valid HTML5 Valid CSS